Kat İrtifakı
EMLAK VE GAYRİMENKUL DÜNYASI Genel Hukuk

Kat İrtifakı Nedir ve Ne İşe Yarar?

Kat İrtifakı, gayrimenkul hukukunda sıkça kullanılan bir kavramdır. Kat mülkiyeti şeklinde yapıların kurulmasında kullanılan bir belgedir. Ancak kat irtifakı nedir ve ne işe yarar?

Kat irtifakı, maliklerin müşterek mülkiyet hakkına sahip oldukları binalarda, bağımsız bölümlerin hisse oranlarını belirlemek için oluşturulan bir belgedir. Kat mülkiyeti kurulmadan önce kat irtifakı tesis edilir.

Kat irtifakı belgesinin oluşturulması, bağımsız bölümleri kullanacak kişilerin haklarını korur. Ayrıca bu belge, tapu sicilinde kat mülkiyeti unvanı alabilmek için gereklidir. Yani, kat irtifakı belgesinin oluşturulması, sonraki aşamada kat mülkiyetine geçmek için önemlidir.

 • Kat irtifakı belgesi, diğer belgeler gibi, noter huzurunda düzenlenir.
 • Her bağımsız bölümün kat irtifakında hisse oranı belirtilir.
 • Kat irtifakı, bina tamamlandığında kat mülkiyetine dönüştürülebilir.

Kısacası, kat irtifakı, bina inşaatın sırasında yapılır. Tüm bağımsız bölümlere, hisse oranı dahil, ayrıntılı bir şekilde belirtilir. Bu belge, kat malikleri arasında hak ve sorumlulukları dengeleyen bir sözleşme gibidir. Kat mülkiyeti oluşturulmadan önce, kat irtifakı belgesi tesis edilir.

Kat İrtifakı Nasıl Oluşturulur?

Kat irtifakı, bina inşaatı sırasında kullanılan arsaya ilişkin hakkı ifade eder. Bu hakkın çıkması için, arsa sahibi ve konut sahibi arasında bir anlaşma yapılır ve ardından kat irtifakı oluşturulur. Peki, kat irtifakı nasıl oluşturulur? İşte detaylar:

 1. Kat irtifakı için başvuru yapın:Kat irtifakı oluşturmak isteyen arsa sahibi, tapu kütüğüne başvurarak işlemin yapılmasını talep etmelidir.
 2. Plan ve proje hazırlayın:Kat irtifakı için gerekli olan plan ve proje hazırlanmalıdır. Bu kapsamda, mimari ve teknik proje, yönetmelik ve standartlar doğrultusunda hazırlanmalıdır.
 3. Belediyeden izin alın:Hazırlanan plan ve proje, belediyede incelenerek onaylanmalıdır. Eğer herhangi bir eksiklik veya yanlışlık varsa, düzeltilerek yine belediyeden izin alınmalıdır.
 4. Tapu işlemleri tamamlayın:Plan ve proje onaylandıktan sonra, tapu kütüğüne kaydedilmek üzere başvuruda bulunulmalıdır. Tapuda yapılan işlemler tamamlandıktan sonra kat irtifakı resmi olarak oluşmuş olur.

Bu işlemlerden sonra, arsa sahibi ve konut sahipleri arasında bir anlaşma yapılmalıdır. Bu anlaşmada, kat irtifakına ilişkin hak ve yükümlülükler belirtilmelidir. Böylece, herhangi bir sorun ve uyuşmazlık durumunda anlaşmaya atıfta bulunulabilir.

Kat İrtifakı ile İlgili Hukuki Süreçler Nelerdir?

Kat irtifakı, bir binanın farklı katları için ayrı ayrı tapu kayıtlarının yapılması yerine, tek bir tapu kaydı altında tüm katların bulunduğu, bir ortak mülkiyet yapısıdır. Bu sayede, bina katları arasında paylaşılması gereken hak ve yükümlülüklerin belirlenebilmesi sağlanır.

Kat irtifakının oluşturulması için öncelikle, binanın mimari projesinin hazırlanması ve belediyeye sunulması gerekmektedir. Belediye, projeyi onayladıktan sonra, kat irtifakı sözleşmesi hazırlanır ve tapu siciline tescil edilir.

Her ne kadar kat irtifakı, bir binanın daha rahat yönetilebilmesini sağlasa da bazı hukuki sorunların da yaşanmasına neden olabilir. Örneğin, bazı kat malikleri, bina yönetimi veya diğer kat malikleri ile yaşadıkları anlaşmazlıklar nedeniyle mahkemeye başvurabilirler.

Bu tür hukuki sorunların çözümünde ise, kat irtifakı kanununa uygun hareket edilmesi gerekmektedir. Kanuna uygun hareket etmek, anlaşmazlıkların çözümünde doğru adımlar atılmasını sağlar. Örneğin, kat malikleri kurulu toplantıları, sözleşme hükümlerine uygun olarak yapılmalıdır.

Kat irtifakının yönetim planının hazırlanması da kat malikleri arasındaki ilişkilerin ayrıntılı bir şekilde belirleyen bir belgedir. Yönetim planında her kat malikinin hak ve yükümlülükleri açıkça belirtildiği için, hukuki sorunların çözümünde de önemli bir rol oynar.

Kat İrtifakı Kaydı Nasıl Yapılır?

Kat irtifakı kaydı için öncelikle yasal bir işlem olarak kabul edilen kat irtifakı sözleşmesi hazırlanmalıdır. Kat irtifakı sözleşmesinde; kat maliklerinin oranı, bölümleri, malik sayısı, bağımsız bölümlerin kullanım amacı, kat mülkiyetine ve kuruluş yönetmeliğine uygunluğu, ortak alanların kullanımı ve yönetimi, yapının teknik özellikleri vb. bilgiler yer almalıdır.

Sözleşmenin hazırlanmasının ardından, tapu sicil müdürlüğüne başvurulmalıdır. Başvuru sırasında, kat irtifakı sözleşmesi, proje ve inşaat ruhsatı, erken dönem yapı kullanma izni belgesi ve imar planı gibi belgeler sunulmalıdır. Başvuru yapıldıktan sonra, tapu sicil müdürlüğü kat irtifakı sicilini oluşturur.

Dikkat Edilmesi Gerekenler
– Kat irtifakı sözleşmesinin, kat maliklerinin tamamı tarafından imzalanması gerekmektedir.
– Tapu sicil müdürlüğüne sunulacak belgelerin orijinallerinin yanı sıra, fotokopileri de bulunmalıdır.
– Kat irtifakı sözleşmesinde yer alan bilgilerin doğru ve tam olması gerekmektedir. Aksi halde, işlemin tamamlanması uzayabilir veya iptal edilebilir.

Kat irtifakının kaydı tamamlanır tamamlanmaz, kat malikleri arasında yönetim planı hazırlanması gerekmektedir. Yönetim planında; ortak alanların yönetimi, kullanımı, giderlerin nasıl karşılanacağı gibi hususlar belirtilir. Böylece, kat irtifakı kurulumu tamamlanmış olur.

Kat İrtifakı Olmadan Site Kurulabilir Mi?

Kat irtifakı olmadan site kurulabilmesi mümkündür, ancak bu durum pek tavsiye edilen bir yöntem değildir. Çünkü kat irtifakı olmadan yapılan binalar, yasal işlemlerde ve tapu kayıtlarında sorunlar yaratabilir.

Özellikle büyük projeler için kat irtifakı oluşturmak gerekmektedir. Kat irtifakı, birden fazla kişinin ortak mülkiyetinde olan bir binanın, her bir katının ayrı ayrı belirlenmesi ve tapu kayıtlarında ayrı birer taşınmaz olarak görünmesi işlemidir.

Site projeleri için de kat irtifakı oluşturulması gerekmektedir. Bu sayede her bir konutun ayrı birer taşınmaz olarak kaydedilmesi mümkün olur ve bu da işlem ve tapu kayıtlarında sorun yaşanmasının önüne geçer. Ayrıca kat irtifakı olmadan yapılan sitelerde, ortak alanların kullanımı, bakım ve onarımı gibi konularda da sorunlar yaşanabilir.

Kat İrtifakı ve Kat Mülkiyeti Arasındaki Farklar Nelerdir?

Kat irtifakı ve kat mülkiyeti, yapılarla ilgili olarak sıkça karşılaşılan iki farklı terimdir. Her ikisi de tapuya kaydedilerek belgelenir ve yönetim planıyla ayrıntılı bir şekilde düzenlenir. Ancak, bu iki terim arasında temel farklılıklar vardır.

İlk olarak, kat irtifakı, birden fazla bağımsız bölümün aynı yapı içinde bulunması durumunda uygulanır. Örneğin, bir binanın birden çok katında bulunan daireler için kat irtifakı kurulabilir. Bu şekilde, her bir daire kendi tapusunu alırken, binanın ortak alanları (koridorlar, asansörler, bahçe gibi) tüm kat malikleri tarafından ortak kullanıma açık hale gelir.

Diğer taraftan, kat mülkiyeti tek başına bir yapıya uygulanabilir. Bu durumda, her bağımsız bölüm ayrı bir mülkiyete sahip olur ve bu bölümlerdeki ortak kullanım alanları da yine bu bölümlerin sahipleri tarafından kullanılır. Örneğin, bir villa sitenin içinde yer alıyorsa, villanın kendisi kat mülkiyeti kapsamına girerken, ortak kullanım alanları (yüzme havuzu, oyun alanı gibi) tüm sitenin ortak alanları olarak kabul edilir.

Bunun dışında, kat mülkiyeti bölümler arasında tam bir sınır oluştururken, kat irtifakında bu sınır bulanıklaşabilir. Özellikle, ortak duvarlar gibi yapısal özelliklerin yer aldığı durumlarda, bu durum daha da belirgin hale gelebilir.Kat irtifakı birden fazla bağımsız bölümü olan yapılar için uygulanır.

 • Kat mülkiyeti tek başına bir yapıya uygulanabilir.
 • Ortak kullanım alanlarının nasıl belirleneceği ve sorunların nasıl çözüleceği, özellikle kat irtifakı durumunda önemlidir.

Kat İrtifakı ile İlgili Sorunlar ve Çözümleri Nelerdir?

Kat irtifakı, birçok insanın sahip olduğu ancak pek çoğunun ne olduğunu bilmediği bir terimdir. Kat irtifakı, bir yerin bölünebilir bir bölümüne ilişkin mülkiyet hakkını gösteren bir belgedir. Bu belge, birden çok katlı bir binada birden çok kişi tarafından kullanılabilen bir alana sahip olmanıza izin verir.

Ancak bazı durumlarda, kat irtifakıyla ilgili sorunlar ortaya çıkabilir. Bu sorunlar, birçok şekilde karşımıza çıkabilir ve farklı çözüm yolları gerektirir.

 • Bir bölümün mülkiyeti hakkında anlaşmazlıklar – Bu tür durumlarda, bölümün kime ait olduğu kesin olarak belirlenmelidir. Bunun için mahkeme kararı gerekebilir.
 • Tapu kayıtlarında hatalar – Bu durumda, tapu kayıtları kontrol edilmeli ve hatalar düzeltilmelidir. Bu işlem için de yine mahkeme kararı gerekebilir.
 • Yönetim planına uyulmaması – Yönetim planına uyulmaması durumunda, önce kabul edilebilir bir çözüm yolu aranmalıdır. Eğer bu çözüm yolu bulunamazsa, mahkeme yolu tercih edilebilir.
 • Kat İrtifakı

Kat İrtifakı Nedir?

Kat irtifakı, çok katlı binalarda, her kat için ayrı ayrı tapu kaydı tutulamadığı durumlarda uygulanan bir hukuki işlemdir. Bu işlem sonrası, bina arsa tapusunda kayıtlıdır ve bağımsız bölümlere ayrılıp her bağımsız bölüme kat irtifakı tesis edilir. Böylece, her bağımsız bölüm üzerinde hak ve yükümlülükler ayrı ayrı belirlenmiş olur.

Tapu Kaydı Nedir?

Tapu kaydı, taşınmaz malların mülkiyetinin resmi olarak tescil edildiği bir belgedir. Tapu kaydında, taşınmazın adresi, konumu, ada ve parsel numarası gibi bilgiler yer alır. Ayrıca, taşınmazın mülkiyeti, üzerindeki haklar ve yükümlülükler bu belgede kayıtlıdır.

Kat İrtifakı Ve Tapu Kaydı Arasındaki İlişki Nedir?

Kat irtifakı, bina arsa tapusunda kayıtlı olduğu için, bir kat malikinin sahip olduğu bağımsız bölümün mülkiyeti de bu tapu kaydında yer almaktadır. Dolayısıyla, kat irtifakı ve tapu kaydı birbirleriyle bağlantılıdır ve ayrı ayrı değerlendirilemezler. Tapu kaydında, her bağımsız bölüm için ayrı ayrı kayıt tutulduğundan, kat irtifakı tesis edilmediği durumlarda bağımsız bölüm üzerindeki hak ve yükümlülükler belirsiz olabilir.

Kat İrtifakı Yönetim Planı Nasıl Hazırlanır?

Kat İrtifakı nedir ve ne işe yarar? Satın aldığınız ev, apartman veya sitenin ortak kullanım alanlarının nasıl kullanılacağı ve kimin tarafından yönetileceği konusunda hukuki bir belirleyicidir. Kat İrtifakı yönetim planı, kat maliklerinin ortak alanların kullanımı ve bakımı konusunda belirlediği kuralları içeren bir müzakeredir.

Kat İrtifakı yönetim planı nasıl hazırlanır? Bu, kat maliklerinin ortak bir kararıdır. Birlikte çalışmak amacıyla, her maliklerin katkıda bulunmasını gerektirir. Sorunsuz bir iş birliği için profesyonel bir yöneticinin de yardımıyla öneriler, çözümler ve kararlar belirlenmelidir.

E-Ticaret Nedir? Artı ve Eksileri Nelerdir?

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

82 Yorumlar

 1. Good – I should certainly pronounce, impressed with your website. I had no trouble navigating through all the tabs and related information ended up being truly easy to do to access. I recently found what I hoped for before you know it in the least. Reasonably unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or something, site theme . a tones way for your customer to communicate. Nice task.

 2. When I initially commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now each time a comment is added I get several emails with the same comment. Is there any way you can remove me from that service? Many thanks!

  1. I don’t know much, but I know you can cancel the process from the notification box.

 3. Excellent blog here! Also your website quite a bit up fast! What host are you the usage of? Can I get your associate link to your host? I wish my website loaded up as quickly as yours lol

  1. Hello. My hosting services are provided by a company operating in Turkey. they are really good 🙂

 4. Pretty! This was a really wonderful post. Thank you for your provided information.

  1. Thank you ;:)

 5. This is a very good tips especially to those new to blogosphere, brief and accurate information… Thanks for sharing this one. A must read article.

  1. Hello. thank you for your interest. Greetings from Türkiye

 6. Very well written story. It will be beneficial to anyone who utilizes it, including me. Keep up the good work – i will definitely read more posts.

  1. Hello. thank you for your interest. Greetings from Türkiye

 7. very good publish, i definitely love this web site, carry on it

  1. Hello. thank you for your interest. Greetings from Türkiye

 8. I am perpetually thought about this, appreciate it for putting up.

  1. Hello. thank you for your interest. Greetings from Türkiye

 9. I’m extremely inspired with your writing abilities as neatly as with the structure to your weblog. Is that this a paid theme or did you customize it yourself? Either way keep up the nice high quality writing, it is uncommon to see a nice weblog like this one today..

  1. Hello. thank you for your interest. I am a writer with books. Greetings from Türkiye

 10. Its like you read my mind! You seem to know a lot about this, like you wrote the book in it or something. I think that you could do with a few pics to drive the message home a little bit, but instead of that, this is wonderful blog. An excellent read. I’ll definitely be back.

  1. Hello. Thank you for your interest. Greetings from Türkiye

 11. Absolutely written content, Really enjoyed looking through.

  1. Hello. thank you for your interest. I will continue to share new articles. Greetings from Türkiye 🙂

 12. I love the efforts you have put in this, thanks for all the great articles.

  1. Thank you

 13. Very interesting subject, appreciate it for putting up.

  1. Thank you 🙂

 14. Hello very nice website!! Man .. Beautiful .. Amazing .. I will bookmark your blog and take the feeds also?KI am happy to find so many useful information here within the submit, we’d like develop extra techniques on this regard, thank you for sharing. . . . . .

  1. Hello. I would be happy if it helped. Stay with love

 15. Hello! I know this is kind of off topic but I was wondering if you knew where I could get a captcha plugin for my comment form? I’m using the same blog platform as yours and I’m having problems finding one? Thanks a lot!

  1. Hello. I don’t have complete knowledge about this either.

 16. Whats Taking place i’m new to this, I stumbled upon this I have found It positively useful and it has helped me out loads. I hope to contribute & aid different users like its helped me. Good job.

 17. It’s hard to find knowledgeable people on this topic, but you sound like you know what you’re talking about! Thanks

 18. Hi there, I discovered your blog by means of Google even as searching for a related subject, your website got here up, it seems good. I’ve bookmarked it in my google bookmarks.

  1. Thank you

 19. You made some respectable points there. I looked on the internet for the difficulty and found most people will associate with with your website.

 20. Wow, marvelous blog structure! How lengthy have you ever been running a blog for? you make blogging look easy. The entire look of your site is magnificent, let alone the content material!

  1. Thank you. I have been writing for 10 years and over 2000 of my articles have been published on blog sites in my country. please keep following 🙂

 21. Hiya very cool blog!! Man .. Beautiful .. Amazing .. I will bookmark your web site and take the feeds also…I am satisfied to seek out a lot of useful information right here within the post, we’d like work out more techniques on this regard, thanks for sharing.

  1. Thank you. please stay tuned

 22. Pretty section of content. I just stumbled upon your web site and in accession capital to assert that I get actually enjoyed account your blog posts. Anyway I will be subscribing to your feeds and even I achievement you access consistently quickly.

  1. Thank you. Thanks for your contribution too. please stay tuned

 23. Heya just wanted to give you a brief heads up and let you know a few of the pictures aren’t loading properly. I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried it in two different browsers and both show the same results.

 24. I cherished up to you’ll obtain performed right here. The caricature is attractive, your authored subject matter stylish. however, you command get bought an shakiness over that you want be delivering the following. unwell indubitably come more previously again as precisely the similar just about very incessantly inside case you shield this hike.

 25. There is perceptibly a bundle to realize about this. I suppose you made some good points in features also.

 26. Hi there, just became aware of your blog through Google, and found that it’s truly informative. I am gonna watch out for brussels. I’ll be grateful if you continue this in future. Lots of people will be benefited from your writing. Cheers!

  1. Hello, I’m glad my site was useful to you. Thank you for your interest. please stay tuned

 27. Some truly superb posts on this web site, thanks for contribution. “My salad days, When I was green in judgment.” by William Shakespeare.

 28. Wow! This could be one particular of the most beneficial blogs We’ve ever arrive across on this subject. Basically Magnificent. I’m also an expert in this topic so I can understand your effort.

  1. Hello, I’m glad my site was useful to you. please stay tuned

 29. I will right away grasp your rss as I can not in finding your e-mail subscription hyperlink or newsletter service. Do you have any? Please allow me realize in order that I may subscribe. Thanks.

 30. What’s Going down i am new to this, I stumbled upon this I’ve discovered It positively helpful and it has helped me out loads. I’m hoping to give a contribution & assist different customers like its helped me. Good job.

 31. Thanks for the sensible critique. Me and my neighbor were just preparing to do some research on this. We got a grab a book from our local library but I think I learned more clear from this post. I am very glad to see such great information being shared freely out there.

 32. Great beat ! I wish to apprentice while you amend your site, how could i subscribe for a blog web site? The account helped me a acceptable deal. I had been a little bit acquainted of this your broadcast offered bright clear concept

 33. I got what you mean , thankyou for posting.Woh I am glad to find this website through google.

 34. Neat blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere? A design like yours with a few simple tweeks would really make my blog shine. Please let me know where you got your design. Kudos

  1. Hello. My web design was created with WordPress site. The important thing is to find the right theme for your post.

 35. As I website possessor I believe the content matter here is rattling magnificent , appreciate it for your efforts. You should keep it up forever! Best of luck.

  1. Thank you so much 🙂

 36. Wonderful paintings! That is the type of info that are supposed to be shared across the internet. Shame on the seek engines for now not positioning this put up higher! Come on over and discuss with my website . Thanks =)

  1. Thank you so much

 37. I like this post, enjoyed this one appreciate it for posting. “‘I have done my best.’ That is about all the philosophy of living one needs.” by Lin Yutang.

 38. Today, I went to the beachfront with my kids. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She placed the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is totally off topic but I had to tell someone!

  1. It’s bad that her daughter went through this. Take him a cleaned seashell and tell him that there is nothing to be afraid of by first putting it to his own ear. He will listen to you. With love to your sweet daughter. Thank you for sharing with me

 39. I think you have noted some very interesting details , appreciate it for the post.

  1. Thank you 🙂

 40. You are my intake, I possess few web logs and occasionally run out from to brand.

 41. There is evidently a lot to realize about this. I believe you made certain nice points in features also.

  1. Thank you 🙂

 42. Very nice article and right to the point. I am not sure if this is truly the best place to ask but do you guys have any thoughts on where to hire some professional writers? Thank you 🙂

  1. Hello. I am a professional writer. You can also find writers in your country through sites that write content articles.

 43. What i don’t realize is in fact how you’re now not really much more smartly-appreciated than you might be right now. You are very intelligent. You understand thus considerably with regards to this topic, made me for my part imagine it from a lot of numerous angles. Its like men and women aren’t involved unless it is one thing to do with Lady gaga! Your own stuffs nice. Always handle it up!

 44. Definitely imagine that that you said. Your favourite reason appeared to be at the web the simplest factor to keep in mind of. I say to you, I definitely get annoyed even as other folks think about issues that they just do not recognise about. You controlled to hit the nail upon the top as smartly as defined out the whole thing without having side-effects , other people could take a signal. Will likely be again to get more. Thanks

 45. Wow! This can be one particular of the most helpful blogs We’ve ever arrive across on this subject. Actually Magnificent. I’m also an expert in this topic so I can understand your hard work.

  1. Thank you. I am a real estate consultant and I received university education on this subject.

 46. Real superb info can be found on weblog.

 47. A powerful share, I just given this onto a colleague who was doing slightly analysis on this. And he in fact bought me breakfast because I found it for him.. smile. So let me reword that: Thnx for the treat! However yeah Thnkx for spending the time to discuss this, I feel strongly about it and love reading more on this topic. If potential, as you grow to be expertise, would you thoughts updating your blog with extra details? It is extremely useful for me. Large thumb up for this weblog post!

 48. Fantastic blog! Do you have any suggestions for aspiring writers? I’m planning to start my own site soon but I’m a little lost on everything. Would you advise starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many choices out there that I’m totally confused .. Any recommendations? Cheers!

  1. Hello. Thank you for your interest. I am using wordpress. My advice to you is to first open a trial site and determine a certain area of ​​expertise for yourself. If you are successful in the trial, go ahead and register your site. If you have anything else on your mind, you can contact me. Greetings from Türkiye 🙂

 49. you are really a good webmaster. The site loading speed is incredible. It seems that you are doing any unique trick. Moreover, The contents are masterpiece. you’ve done a magnificent job on this topic!

  1. Thank you 🙂

 50. Thank you a bunch for sharing this with all people you actually recognize what you are speaking approximately! Bookmarked. Kindly additionally seek advice from my web site =). We can have a link alternate contract among us!

 51. I’m often to running a blog and i actually admire your content. The article has actually peaks my interest. I’m going to bookmark your website and preserve checking for brand spanking new information.

  1. Thank you so much

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir