Kat İrtifakı Nedir ve Ne İşe Yarar?

Kat İrtifakı

Kat İrtifakı, gayrimenkul hukukunda sıkça kullanılan bir kavramdır. Kat mülkiyeti şeklinde yapıların kurulmasında kullanılan bir belgedir. Ancak kat irtifakı nedir ve ne işe yarar?

Kat irtifakı, maliklerin müşterek mülkiyet hakkına sahip oldukları binalarda, bağımsız bölümlerin hisse oranlarını belirlemek için oluşturulan bir belgedir. Kat mülkiyeti kurulmadan önce kat irtifakı tesis edilir.

Kat irtifakı belgesinin oluşturulması, bağımsız bölümleri kullanacak kişilerin haklarını korur. Ayrıca bu belge, tapu sicilinde kat mülkiyeti unvanı alabilmek için gereklidir. Yani, kat irtifakı belgesinin oluşturulması, sonraki aşamada kat mülkiyetine geçmek için önemlidir.

 • Kat irtifakı belgesi, diğer belgeler gibi, noter huzurunda düzenlenir.
 • Her bağımsız bölümün kat irtifakında hisse oranı belirtilir.
 • Kat irtifakı, bina tamamlandığında kat mülkiyetine dönüştürülebilir.

Kısacası, kat irtifakı, bina inşaatın sırasında yapılır. Tüm bağımsız bölümlere, hisse oranı dahil, ayrıntılı bir şekilde belirtilir. Bu belge, kat malikleri arasında hak ve sorumlulukları dengeleyen bir sözleşme gibidir. Kat mülkiyeti oluşturulmadan önce, kat irtifakı belgesi tesis edilir.

Kat İrtifakı Nasıl Oluşturulur?

Kat irtifakı, bina inşaatı sırasında kullanılan arsaya ilişkin hakkı ifade eder. Bu hakkın çıkması için, arsa sahibi ve konut sahibi arasında bir anlaşma yapılır ve ardından kat irtifakı oluşturulur. Peki, kat irtifakı nasıl oluşturulur? İşte detaylar:

 1. Kat irtifakı için başvuru yapın:Kat irtifakı oluşturmak isteyen arsa sahibi, tapu kütüğüne başvurarak işlemin yapılmasını talep etmelidir.
 2. Plan ve proje hazırlayın:Kat irtifakı için gerekli olan plan ve proje hazırlanmalıdır. Bu kapsamda, mimari ve teknik proje, yönetmelik ve standartlar doğrultusunda hazırlanmalıdır.
 3. Belediyeden izin alın:Hazırlanan plan ve proje, belediyede incelenerek onaylanmalıdır. Eğer herhangi bir eksiklik veya yanlışlık varsa, düzeltilerek yine belediyeden izin alınmalıdır.
 4. Tapu işlemleri tamamlayın:Plan ve proje onaylandıktan sonra, tapu kütüğüne kaydedilmek üzere başvuruda bulunulmalıdır. Tapuda yapılan işlemler tamamlandıktan sonra kat irtifakı resmi olarak oluşmuş olur.

Bu işlemlerden sonra, arsa sahibi ve konut sahipleri arasında bir anlaşma yapılmalıdır. Bu anlaşmada, kat irtifakına ilişkin hak ve yükümlülükler belirtilmelidir. Böylece, herhangi bir sorun ve uyuşmazlık durumunda anlaşmaya atıfta bulunulabilir.

Kat İrtifakı ile İlgili Hukuki Süreçler Nelerdir?

Kat irtifakı, bir binanın farklı katları için ayrı ayrı tapu kayıtlarının yapılması yerine, tek bir tapu kaydı altında tüm katların bulunduğu, bir ortak mülkiyet yapısıdır. Bu sayede, bina katları arasında paylaşılması gereken hak ve yükümlülüklerin belirlenebilmesi sağlanır.

Kat irtifakının oluşturulması için öncelikle, binanın mimari projesinin hazırlanması ve belediyeye sunulması gerekmektedir. Belediye, projeyi onayladıktan sonra, kat irtifakı sözleşmesi hazırlanır ve tapu siciline tescil edilir.

Her ne kadar kat irtifakı, bir binanın daha rahat yönetilebilmesini sağlasa da bazı hukuki sorunların da yaşanmasına neden olabilir. Örneğin, bazı kat malikleri, bina yönetimi veya diğer kat malikleri ile yaşadıkları anlaşmazlıklar nedeniyle mahkemeye başvurabilirler.

Bu tür hukuki sorunların çözümünde ise, kat irtifakı kanununa uygun hareket edilmesi gerekmektedir. Kanuna uygun hareket etmek, anlaşmazlıkların çözümünde doğru adımlar atılmasını sağlar. Örneğin, kat malikleri kurulu toplantıları, sözleşme hükümlerine uygun olarak yapılmalıdır.

Kat irtifakının yönetim planının hazırlanması da kat malikleri arasındaki ilişkilerin ayrıntılı bir şekilde belirleyen bir belgedir. Yönetim planında her kat malikinin hak ve yükümlülükleri açıkça belirtildiği için, hukuki sorunların çözümünde de önemli bir rol oynar.

Kat İrtifakı Kaydı Nasıl Yapılır?

Kat irtifakı kaydı için öncelikle yasal bir işlem olarak kabul edilen kat irtifakı sözleşmesi hazırlanmalıdır. Kat irtifakı sözleşmesinde; kat maliklerinin oranı, bölümleri, malik sayısı, bağımsız bölümlerin kullanım amacı, kat mülkiyetine ve kuruluş yönetmeliğine uygunluğu, ortak alanların kullanımı ve yönetimi, yapının teknik özellikleri vb. bilgiler yer almalıdır.

Sözleşmenin hazırlanmasının ardından, tapu sicil müdürlüğüne başvurulmalıdır. Başvuru sırasında, kat irtifakı sözleşmesi, proje ve inşaat ruhsatı, erken dönem yapı kullanma izni belgesi ve imar planı gibi belgeler sunulmalıdır. Başvuru yapıldıktan sonra, tapu sicil müdürlüğü kat irtifakı sicilini oluşturur.

Dikkat Edilmesi Gerekenler
– Kat irtifakı sözleşmesinin, kat maliklerinin tamamı tarafından imzalanması gerekmektedir.
– Tapu sicil müdürlüğüne sunulacak belgelerin orijinallerinin yanı sıra, fotokopileri de bulunmalıdır.
– Kat irtifakı sözleşmesinde yer alan bilgilerin doğru ve tam olması gerekmektedir. Aksi halde, işlemin tamamlanması uzayabilir veya iptal edilebilir.

Kat irtifakının kaydı tamamlanır tamamlanmaz, kat malikleri arasında yönetim planı hazırlanması gerekmektedir. Yönetim planında; ortak alanların yönetimi, kullanımı, giderlerin nasıl karşılanacağı gibi hususlar belirtilir. Böylece, kat irtifakı kurulumu tamamlanmış olur.

Kat İrtifakı Olmadan Site Kurulabilir Mi?

Kat irtifakı olmadan site kurulabilmesi mümkündür, ancak bu durum pek tavsiye edilen bir yöntem değildir. Çünkü kat irtifakı olmadan yapılan binalar, yasal işlemlerde ve tapu kayıtlarında sorunlar yaratabilir.

Özellikle büyük projeler için kat irtifakı oluşturmak gerekmektedir. Kat irtifakı, birden fazla kişinin ortak mülkiyetinde olan bir binanın, her bir katının ayrı ayrı belirlenmesi ve tapu kayıtlarında ayrı birer taşınmaz olarak görünmesi işlemidir.

Site projeleri için de kat irtifakı oluşturulması gerekmektedir. Bu sayede her bir konutun ayrı birer taşınmaz olarak kaydedilmesi mümkün olur ve bu da işlem ve tapu kayıtlarında sorun yaşanmasının önüne geçer. Ayrıca kat irtifakı olmadan yapılan sitelerde, ortak alanların kullanımı, bakım ve onarımı gibi konularda da sorunlar yaşanabilir.

Kat İrtifakı ve Kat Mülkiyeti Arasındaki Farklar Nelerdir?

Kat irtifakı ve kat mülkiyeti, yapılarla ilgili olarak sıkça karşılaşılan iki farklı terimdir. Her ikisi de tapuya kaydedilerek belgelenir ve yönetim planıyla ayrıntılı bir şekilde düzenlenir. Ancak, bu iki terim arasında temel farklılıklar vardır.

İlk olarak, kat irtifakı, birden fazla bağımsız bölümün aynı yapı içinde bulunması durumunda uygulanır. Örneğin, bir binanın birden çok katında bulunan daireler için kat irtifakı kurulabilir. Bu şekilde, her bir daire kendi tapusunu alırken, binanın ortak alanları (koridorlar, asansörler, bahçe gibi) tüm kat malikleri tarafından ortak kullanıma açık hale gelir.

Diğer taraftan, kat mülkiyeti tek başına bir yapıya uygulanabilir. Bu durumda, her bağımsız bölüm ayrı bir mülkiyete sahip olur ve bu bölümlerdeki ortak kullanım alanları da yine bu bölümlerin sahipleri tarafından kullanılır. Örneğin, bir villa sitenin içinde yer alıyorsa, villanın kendisi kat mülkiyeti kapsamına girerken, ortak kullanım alanları (yüzme havuzu, oyun alanı gibi) tüm sitenin ortak alanları olarak kabul edilir.

Bunun dışında, kat mülkiyeti bölümler arasında tam bir sınır oluştururken, kat irtifakında bu sınır bulanıklaşabilir. Özellikle, ortak duvarlar gibi yapısal özelliklerin yer aldığı durumlarda, bu durum daha da belirgin hale gelebilir.Kat irtifakı birden fazla bağımsız bölümü olan yapılar için uygulanır.

 • Kat mülkiyeti tek başına bir yapıya uygulanabilir.
 • Ortak kullanım alanlarının nasıl belirleneceği ve sorunların nasıl çözüleceği, özellikle kat irtifakı durumunda önemlidir.

Kat İrtifakı ile İlgili Sorunlar ve Çözümleri Nelerdir?

Kat irtifakı, birçok insanın sahip olduğu ancak pek çoğunun ne olduğunu bilmediği bir terimdir. Kat irtifakı, bir yerin bölünebilir bir bölümüne ilişkin mülkiyet hakkını gösteren bir belgedir. Bu belge, birden çok katlı bir binada birden çok kişi tarafından kullanılabilen bir alana sahip olmanıza izin verir.

Ancak bazı durumlarda, kat irtifakıyla ilgili sorunlar ortaya çıkabilir. Bu sorunlar, birçok şekilde karşımıza çıkabilir ve farklı çözüm yolları gerektirir.

 • Bir bölümün mülkiyeti hakkında anlaşmazlıklar – Bu tür durumlarda, bölümün kime ait olduğu kesin olarak belirlenmelidir. Bunun için mahkeme kararı gerekebilir.
 • Tapu kayıtlarında hatalar – Bu durumda, tapu kayıtları kontrol edilmeli ve hatalar düzeltilmelidir. Bu işlem için de yine mahkeme kararı gerekebilir.
 • Yönetim planına uyulmaması – Yönetim planına uyulmaması durumunda, önce kabul edilebilir bir çözüm yolu aranmalıdır. Eğer bu çözüm yolu bulunamazsa, mahkeme yolu tercih edilebilir.
 • Kat İrtifakı

Kat İrtifakı Nedir?

Kat irtifakı, çok katlı binalarda, her kat için ayrı ayrı tapu kaydı tutulamadığı durumlarda uygulanan bir hukuki işlemdir. Bu işlem sonrası, bina arsa tapusunda kayıtlıdır ve bağımsız bölümlere ayrılıp her bağımsız bölüme kat irtifakı tesis edilir. Böylece, her bağımsız bölüm üzerinde hak ve yükümlülükler ayrı ayrı belirlenmiş olur.

Tapu Kaydı Nedir?

Tapu kaydı, taşınmaz malların mülkiyetinin resmi olarak tescil edildiği bir belgedir. Tapu kaydında, taşınmazın adresi, konumu, ada ve parsel numarası gibi bilgiler yer alır. Ayrıca, taşınmazın mülkiyeti, üzerindeki haklar ve yükümlülükler bu belgede kayıtlıdır.

Kat İrtifakı Ve Tapu Kaydı Arasındaki İlişki Nedir?

Kat irtifakı, bina arsa tapusunda kayıtlı olduğu için, bir kat malikinin sahip olduğu bağımsız bölümün mülkiyeti de bu tapu kaydında yer almaktadır. Dolayısıyla, kat irtifakı ve tapu kaydı birbirleriyle bağlantılıdır ve ayrı ayrı değerlendirilemezler. Tapu kaydında, her bağımsız bölüm için ayrı ayrı kayıt tutulduğundan, kat irtifakı tesis edilmediği durumlarda bağımsız bölüm üzerindeki hak ve yükümlülükler belirsiz olabilir.

Kat İrtifakı Yönetim Planı Nasıl Hazırlanır?

Kat İrtifakı nedir ve ne işe yarar? Satın aldığınız ev, apartman veya sitenin ortak kullanım alanlarının nasıl kullanılacağı ve kimin tarafından yönetileceği konusunda hukuki bir belirleyicidir. Kat İrtifakı yönetim planı, kat maliklerinin ortak alanların kullanımı ve bakımı konusunda belirlediği kuralları içeren bir müzakeredir.

Kat İrtifakı yönetim planı nasıl hazırlanır? Bu, kat maliklerinin ortak bir kararıdır. Birlikte çalışmak amacıyla, her maliklerin katkıda bulunmasını gerektirir. Sorunsuz bir iş birliği için profesyonel bir yöneticinin de yardımıyla öneriler, çözümler ve kararlar belirlenmelidir.

E-Ticaret Nedir? Artı ve Eksileri Nelerdir?

“Kat İrtifakı Nedir ve Ne İşe Yarar?” için 7 yanıt

 1. vorbelutr ioperbir avatarı

  Good – I should certainly pronounce, impressed with your website. I had no trouble navigating through all the tabs and related information ended up being truly easy to do to access. I recently found what I hoped for before you know it in the least. Reasonably unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or something, site theme . a tones way for your customer to communicate. Nice task.

 2. vorbelutr ioperbir avatarı

  When I initially commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now each time a comment is added I get several emails with the same comment. Is there any way you can remove me from that service? Many thanks!

  1. fulya avatarı

   I don’t know much, but I know you can cancel the process from the notification box.

 3. tlover tonet avatarı

  Excellent blog here! Also your website quite a bit up fast! What host are you the usage of? Can I get your associate link to your host? I wish my website loaded up as quickly as yours lol

  1. fulya avatarı

   Hello. My hosting services are provided by a company operating in Turkey. they are really good 🙂

 4. Slotbom88 avatarı

  Pretty! This was a really wonderful post. Thank you for your provided information.

  1. fulya avatarı

   Thank you ;:)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir