Tensip Zaptı

Tensip Zaptı Nedir ve Ne İşe Yarar?

Tensip Zaptı, Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan bir kavramdır. Bu kayıt, işletmelerin faaliyetlerine dair önemli bilgileri tutar. Yani, işletme sahibi ya da yöneticileri tarafından işletmenin nasıl yönetildiğine dair bilgiler kaydedilir. Bu kayıtlar, gelir ve giderler, borçlar, alacaklar, müşteri bilgileri, işletmenin sahip olduğu varlıklar vs. gibi önemli noktaları içerir. Bu kayıt, işletmenin mali durumunu dışarıya açıklar. …

Kat Mülkiyeti

Kat Mülkiyeti Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Kat Mülkiyeti, birden fazla kişinin aynı binada ortak olması halinde maliklik haklarını düzenleyen bir hukuk kavramıdır. Bu sistemde, binaların kendi içlerinde ayrı bölümlere ayrılması ve bu bölümlerin ayrı ayrı sahiplerinin olması söz konusudur. Her sahip, kendi bölümüne sahip olur ve kendi bölümünün tamamı üzerinde mutlak hakimiyete sahip olur. Kat mülkiyeti sistemi ülkemizde 634 sayılı Kat …