Sismik Taban İzolasyon Sistemi

Sismik Taban İzolasyon Sistemi ve Sismik Güçlendirme

Sismik Taban İzolasyon Sistemi, yapıyı zeminden ayrıştırarak yapıya sismik şok yayılmasını azaltmak için kullanılan esnek bir yaklaşımdır.  Depremler, yapılarda hasarlara ve tamamen yıkılmalara neden olabilir. Depremlerin neden olduğu potansiyel hasarları azaltmak için, eski yöntemler perde duvarlar veya çaprazlı çerçeveler ekleyerek bina rijitliğini ( Bir cismin uygulanan kuvvete tepki olarak deformasyona karşı koyma direnci)  artırmıştır. Sismik …