Tensip Zaptı

Tensip Zaptı Nedir ve Ne İşe Yarar?

Tensip Zaptı, Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan bir kavramdır. Bu kayıt, işletmelerin faaliyetlerine dair önemli bilgileri tutar. Yani, işletme sahibi ya da yöneticileri tarafından işletmenin nasıl yönetildiğine dair bilgiler kaydedilir. Bu kayıtlar, gelir ve giderler, borçlar, alacaklar, müşteri bilgileri, işletmenin sahip olduğu varlıklar vs. gibi önemli noktaları içerir. Bu kayıt, işletmenin mali durumunu dışarıya açıklar. …