Deprem

Ulusal Güvenlik ve Deprem Riski Yönetimi

Depremler, insanların hayatını tehdit eden büyük doğal afetlerdir ve bu tehditleri azaltmak için önemli önlemler alınması gerekir. Deprem bölgelerinde bulunan insanlar, deprem anında ne yapmaları gerektiği konusunda bilgilendirilmeli ve güvenli binalar oluşturma, yıkımlara karşı etkin koruma önlemleri alma ve doğru risk değerlendirme yapmak gibi konulara öncelik verilmelidir. Ayrıca, ülkelerin uygulamakta olduğu kültürel sistem ve kuralların …