Ülkemizde Nüfusun Dağılışını Etkileyen Beşeri Faktörler

Türkiye, coğrafi olarak 7 ana bölgeye ayrılmıştır. Bu 7 bölge, farklı coğrafik özellikleri nedeniyle şehir ve kırsal kesim olarak yerleşim birimlerine ayrılmıştır. Şehirlerde nüfus yoğunluğu beşeri faktörler de göz önüne alındığında artış görülmekte, dağlık ve kırsal kesimlerde ise nüfus yoğunluğu azalmaktadır.

Nüfus yoğunluğunu sadece coğrafi şartlar değil, beşeri unsurlar da belirler. Beşeri unsur, insanlar tarafından yapılan yapılardır. Yollar, fabrikalar ve barajlar gibi. Kısaca açıklamak gerekirse beşeri unsur; insan yaşamına etki eden ve insan eliyle inşa edilmiş unsurlardır.

Ülkemizde Nüfusun Dağılışını Etkileyen Beşeri Unsurlar

1- Şehirleşme

Büyük şehirlerin insanlara sundukları cazip yaşam olanakları sebebiyle şehirleşme, nüfusu etkileyen beşeri unsurlar arasımda ilk sıradadır. İstanbul, İzmir, Ankara ve Eskişehir gibi büyük şehirler, hem iş olanakları hem de üniversite sayılarının fazla olması nedeniyle nüfus yoğunluğunun en yoğun olduğu yerlerdir.

2- Sanayileşme

Sanayinin ve iş gücünün yoğun olduğu her yerde nüfus yoğunluğundan söz edilir. Bunun nedeni fabrikaların sağladığı iş olanaklarıdır. Fabrika ve sanayi bölgeleri olan İstanbul, Adapazarı, İzmit ve Bursa gibi iller, sanayi bölgesi olup nüfusun yoğun olduğu illerdir.

3- Tarım

Türkiye, iklim koşullarına ve coğrafi yapısına bağlı olarak tarım faaliyetlerinin yoğun olarak yürütüldüğü ülkelerden biridir. Bereketli toprakları, Gediz, Bafra, Çukurova ve Çarşamba ovaları tarım bölgeleridir ve nüfusu yoğun yerlerdir.

4- Yer Altı Kaynakları

Türkiye, yeraltı kaynakları bakımından dünyanın en zengin ülkelerinden biridir. Dünya bor rezervinin yüzde 72 gibi büyük bir kısmı Eskişehir ili ve çevresindedir. Ülkemizde özellikle enerji kaynakları ve maden yataklarının olduğu iller nüfus açısından kalabalıktır.

Zonguldak ve Soma bu nüfus yoğunluğuna örnektir.

5- Turizm

Turizm cenneti olan ülkemizde özellikle Ege ve Akdeniz kıyıları, nüfus açısından oldukça yoğundur. Bu gibi tatil yerlerinde sadece yerli halk değil yabancı uyruklu kişiler de mülk satın alarak nüfusun artmasına neden olmaktadır.

6- Ulaşım

Ulaşım yollarının kolay olduğu illerde nüfus oranı artmaktadır. İstanbul, köprüleriyle birlikte Asya ve Avrupa kıtasını birbirine bağlamaktadır ve lojistik olarak dünyanın önemli merkezlerinden biridir. Ayrıca Ankara, Kayseri ve Eskişehir gibi illerin de gelişiminde ulaşım yolları üzerinde olmalarının büyük etkisi vardır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir