Etiket: tarım

  • Suda Domates Yetiştiriciliği Yapmak

    Suda domates yetiştiriciliği yaparak para kazanabilirsiniz. Domates, evlerimizde en çok tükettiğimiz sebzeler arasında ilk sırada gelmektedir. Ülkemizde ki domates üretimi sadece tüketmek amacıyla değil aynı zamanda ihraç etmek amacıyla da […]

  • Ülkemizde Nüfusun Dağılışını Etkileyen Beşeri Faktörler

    Türkiye, coğrafi olarak 7 ana bölgeye ayrılmıştır. Bu 7 bölge, farklı coğrafik özellikleri nedeniyle şehir ve kırsal kesim olarak yerleşim birimlerine ayrılmıştır. Şehirlerde nüfus yoğunluğu beşeri faktörler de göz önüne alındığında artış […]

  • Üretimde Dev Sektör: Solucan Gübresi

    Solucan gübresinin üretimi, koyu ve renkli bir gübreye benzemektedir. Nitrojen açısından 5 kat, fosfordan 7 kat ve potasyum açısından ise 11 kat ile normal topraktan farklıdır. Süper bir toprak çeşit […]