Kriz Yönetimi Nedir Ve Nasıl Oluşturulur?

Kriz yönetimi, bir organizasyonun karşılaştığı veya karşılaşmayı beklediği kriz durumlarının önlenmesi, tanımlanması, değerlendirilmesi ve çözümüne yönelik planların oluşturulması ve uygulanması için kullanılan stratejilerden oluşan bir yaklaşımdır. Kriz Yönetimi Nedir? Küresel ekonomik bunalımlar, küresel iklim değişiklikleri, politik gerilimler, çevresel kirlilikler, sosyal ve ekonomik haksızlıklar, ülkeler arasındaki çatışmalar, iş kazaları veya muhtemel diğer tehlikeler, kriz yönetiminin önemini …