Franchise

Franchise Seçimi: Yanıtlanacak 6 Soru Nelerdir?

Franchise; hükümet ya da bir işletme tarafından bir bireye veya gruba, belirli ticari faaliyetlerde bulunmalarını sağlayan, örneğin bir şirket ürünleri için acente olarak hareket etmelerine izin veren bir yetki, hak anlamındadır. Franchise araması yaparken, iyi araştırma yapmanız ve işletmenin uzun vadeli çıkarlarınıza uygun olup olmadığından emin olmanız gerekir. Franchise alanlar, satın almak için destekleyici bir …